Ana Sayfa Haberler TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin, TSSK 6’ncı Proje Pazarı’na Yönelik Mesajı

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin, TSSK 6’ncı Proje Pazarı’na Yönelik Mesajı

TSKGV, Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Gelişimi için Çalışmaya, Azim ve Kararlılıkla Devam Edecek

 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında karşılaşılan silah ambargosunun olumsuz etkilerinin azaltılması için yürütülen çalışmalarla birlikte, savunma ihtiyaçlarının yerli imkânlarla karşılanmasının önemi daha da artmıştır. Bu doğrultuda, modern milli savunma sanayisinin ilk adımları atılarak Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakıfları kurulmuştur.

26 Eylül 1987 tarihinde, anılan Vakıfların 3388 Sayılı Kanun ile birleştirilmesi sonucunda, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kurulmuştur. Söz konusu Kanun’da ve TSKGV’nin Ana Senedi’nde yer alan kuruluş amacı; “Milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin savaş gücünün arttırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamak.” olarak belirlenmiştir.

Aziz Türk Milleti’nin kıt kaynakları ile kurup bağışları ile bu güne getirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna ve stratejik imkân ve kabiliyetlerine katkıda bulunmayı amaçlayan TSKGV’nin Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşmaktadır.

Bugün itibarıyla TSKGV, Vakıf Şirketleri ile ülke savunma sanayisinin geliştirilmesinde, yönlendirilmesinde ve yerli katkı payının arttırılmasında etkin rol oynamakta; yarattığı istihdam ve katma değer ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar geçirdiğimiz süreci incelediğimizde ortaya çıkan önemli hususları paylaşmak istiyorum:

 • TSKGV; Kuruluş Kanunu ve tabi olduğu mevzuat ile Mütevelli Heyeti’nin stratejik kararları doğrultusunda, TSKGV Bağlı Ortaklıkları (VBO) olarak nitelendirilen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN’ı, etkin bir şekilde gözetip yönlendirmektedir. Bu süreçte; sürdürülebilir büyüme, verimlilik, kârlılık, Ar-Ge ve yenilik konularında, VBO ile koordineli olarak belirlenmiş “Stratejik Plan” hedeflerine uygun ve bu hedeflerin gerçekleşme durumuna göre performans değerlendirmesinin yapıldığı bir gözetim ve yönlendirme anlayışı benimsenmektedir.
 • Özgün ürünler geliştirilerek ve bunları seri üretime dönüştürerek milli savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak maksadıyla, VBO’nun teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesine odaklanılmakta ve ihraç lisansına tabi kritik alt malzemelerin milli imkânlarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan yerlileştirme süreci kapsamında yerlileştirilmesi öngörülen ürün, sistem ve alt sistemlerin, VBO tarafından analiz edilerek, sorumlu olunan faaliyet alanları doğrultusunda Ar-Ge projeleri başlatılması takip edilmektedir.
 • Özkaynaklarla yürütülen Ar-Ge projeleri ile Ar-Ge kaynaklarının arttırılarak VBO’nun özgün ürünlerini geliştirmesi için yerli, milli ve kritik teknolojilere dayalı Ar-Ge yapılması hususlarına büyük önem verilmektedir.
 • VBO, 16 Ar-Ge merkezi ve teknokentlerde bulunan 10 ofis/tesis ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Turkish Time dergisinin çalışmasına göre, Türkiye’nin, hem 2016 hem de 2017 yıllarında en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri sıralamasında; ASELSAN birinci, TUSAŞ ikinci sıradadır. ROKETSAN ise 2016 yılında 5’inci sıradayken, 2017 yılında bir basamak daha yükselerek 4’üncü sırada yer almıştır.
 • VBO tarafından KOBİ niteliğindeki alt yüklenicilere aktarılan iş payları ile yerli sanayinin gelişmesine doğrudan katkıda bulunulmakta, istihdam sağlanmaktadır. Yerli alt yüklenicilere yeni teknolojik yetenekler kazandırılarak iş geliştirme, finans, insan kaynağı ve danışmanlık destekleri verilmesiyle farklı iş modelleri geliştirilmekte ve iş ekosistemi oluşturulmaktadır.

 • Onaylı alt yüklenicilere veya stratejik iş birliği yapılan iş ortaklarına üretim, test-sertifikasyon, finans ve eğitim alanlarında, imkânlar dâhilinde her türlü desteğin sağlanması; bu kapsamda alt yüklenicilerin ve stratejik iş ortaklıklarının geliştirilmesi için ortak toplantılar gerçekleştirilmesi; sözleşme altındaki alt yükleniciler ve stratejik iş ortaklarından tedarik oranlarının arttırılarak maliyet ve hız avantajı elde edilmesi konuları yakından takip edilmektedir. 2016 yılı sonu itibarıyla 3.332 yerli alt yüklenici ile çalışan VBO; 2017 yılında ise 4.244 yerli alt yükleniciye iş vermiş, istihdama da doğrudan katkıda bulunmuştur.
 • Hedef yurt dışı pazarlar belirlenerek ihracatın arttırılmasına büyük önem verilmektedir. 2018 yılı sonu itibarıyla 59 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Uluslararası büyük ölçekli şirketler ve kuruluşlarla üçüncü ülkelere yönelik uygun iş birliği modelleri ile yeni ihracat stratejilerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Bununla beraber; VBO’nun yurt dışında halihazırda kurulu olan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin faaliyetleri, yakından takip edilmektedir.
 • VBO ihracat kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla NSPA (NATO Support and Procurement Agency / NATO Destek ve Tedarik Ajansı) ve NCIA (NATO Communications and Information Agency / NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı)’ya yönelik, 2018 yılında, Vakıf ve VBO tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, tanıtım ve iş geliştirmeye yönelik en uygun hareket tarzının netleştirilmesi süreci devam etmektedir.
 • TSKGV ve VBO tarafından, özgün ürünlerinin seri üretimini destekleyecek kritik teknolojiye yönelik stratejik yatırımların yapılmasına büyük önem verilmektedir.
 • 2018 yılı itibarıyla Balıkesir’de bulunan İŞBİR ve Kayseri’de bulunan ASPİLSAN’ın teknolojik yetkinliklerinin ve kapasitelerinin arttırılması maksadıyla yatırım faaliyetlerine başlanmıştır. Bu yatırımlar neticesinde, savunma sanayimizin güç sistemleri, pil/batarya ve enerji depolama ihtiyaçları, en hızlı ve gelişmiş şekilde karşılanmaya devam edecektir.

TSKGV’nin hissesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu Bağlı Ortaklıkları incelendiğinde; 2017 yılı itibarıyla Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sanayisinin:

 • Toplam Cirosunun %43’ü,
 • Toplam İhracatının %46’sı,
 • Toplam Ar-Ge Harcamalarının %71’i,
 • Toplam Çalışan Sayısının ise %35’i, VBO’ya aittir.

VBO’nun dünya savunma sanayisindeki konumuna bakıldığında; gerçekleştirdikleri satış rakamlarına göre dünyadaki en büyük 100 savunma sanayi şirketini sıralayan ve bu alanda dünyadaki en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in sıralamasında; ASELSAN ve TUSAŞ, her geçen yıl yükselişini sürdürmüş; 2017 yılında ASELSAN 55, TUSAŞ 64’üncü sırada yer alma başarısını göstermiştir. ROKETSAN ise ilk defa 2016 yılında sıralamaya 98’inci sıradan dâhil olmuş; 2017 yılında 96’ncı olmuştur. Türk savunma sanayisinin lokomotif firmaları olan VBO’nun dünyadaki en büyük savunma şirketleri arasında sürekli üst basamaklara çıkması, gurur vericidir. (*)

İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın her yıl, Türkiye’deki en büyük şirketlerini açıkladığı İSO 500 sıralaması incelendiğinde, hem 2016 hem 2017 yıllarında, ASELSAN, 20’nci sırada yer almıştır. Bir önceki yıl 29’uncu olan TUSAŞ, 2017 yılında bir basamak daha yükselmiş ve Türkiye’nin en büyük 28’inci şirketi olmuştur. 2016 yılında 89’uncu sıradaki ROKETSAN, 2017’de 75’inci sıraya yükselmiştir. HAVELSAN ise 2016 yılı sıralamasında 293’üncü sırada yer alırken, 2017’de 273’üncü olmuştur.(*)

Söz konusu veriler, VBO’nun, Türk savunma ve havacılık sanayisindeki güçlü konumunu ve artan önemini gözler önüne sermektedir. TSKGV’nin etkin gözetim ve yönlendirme anlayışının da katkısıyla VBO’nun önümüzdeki dönemde de Türkiye’de ve Dünya’da rekabet gücünün artarak devam edeceğine olan inancımız tamdır.

TSKGV’nin yürüttüğü en önemli faaliyetlerden biri de kuşkusuz IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarlarının yönetim ve sorumluluğudur. IDEF fuarlarının organizasyonu konusunda TSKGV’nin sahip olduğu çeyrek asrı aşan bilgi ve tecrübe birikimi sayesinde, IDEF, Türkiye’nin bir dünya markası haline gelmiş ve savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olmuştur. Dünyanın en büyük beş savunma sanayisi fuarı içinde yer alan IDEF fuarları serisinin 14’üncüsü, IDEF 2019 fuarı, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda ve TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde, 30 Nisan–03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, İstanbul’da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.

IDEF 2019 fuarı; Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, SSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile SaSaD tarafından desteklenmektedir.

IDEF 2019 fuarı ile ilgili öne çıkan önemli rakamlar ve faaliyetler, şöyle sıralanmaktadır:

 • Fuara savunma, güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 900 firmanın katılması beklenmektedir.
 • Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve SSB üst düzey makamlarınca, dost ve müttefik 143 ülkenin savunma bakanları ile tedarikten sorumlu üst düzey sivil ve askerî makamlarına, 400’den fazla resmi heyet daveti yapılmıştır. Fuara katılacak heyetlerin, katılımcı firmalar ile görüşmeleri ve stant ziyaretleri planlanacaktır. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve SSB tedarik makamları tarafından toplam 29 görüşme ofisi açılarak, katılımcı firmalar ve heyetler ile görüşmeler yapılacaktır.
 • Millî Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerce açılacak stantlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk Kuvvetleri envanterindeki silah ve malzemeler sergilenecektir.
 • Büyükçekmece Koyu’nda, fuara iştirak edecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait deniz unsurları ziyarete açılacaktır.
 • Fuarın 2’nci günü Millî Savunma Bakanlığı Tanıtım Günü, 3’üncü günü İçişleri Bakanlığı Tanıtım Günü etkinlikleri düzenlenecektir. Bu kapsamda, en üst seviye makamlarının ve diğer personelin fuarı ziyareti, IDEF Daily’de tanıtım metinlerinin yayınlanması ve küçük çaplı gösteriler icra edilmesi planlanmaktadır.
 • Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü, fuar alanı içinde tesis edilecek Tedarikçiler Bölgesi’nde, büyük katılımcı firmaların tedarik, satın alma ve Ar-Ge bölümlerinin yetkilileri ile küçük üreticiler bir araya getirilerek aralarındaki iş imkânlarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
 • Fuarın 4’üncü günü, katılımcı firmaların insan kaynakları ve eğitim akademileri personeli ile üniversite öğrencilerinin, mezunların ve hâlihazırda savunma sanayisi sektöründe çalışmakta olan veya emekli olmuş yetişmiş insan gücünün temas kurmasını sağlamak maksadıyla Kariyer Günü etkinlikleri düzenlenecektir.
 • Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü, “Türkiye’de Yerlileşme ve Millileşme Faaliyetleri ile İhracatın Arttırılmasına Yönelik Faaliyetler” ve “Geleceğin Teknolojilerinin Muharebe Sahasında Kullanım Alanları” temalı seminer veya paneller düzenlenecektir.
 • IDEF 2019 fuarı, 30 Nisan 2019 Salı günü, yalnız protokol ve katılımcı firmalara açık olacaktır. Fuara, 01–03 Mayıs 2019 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilecektir. Ziyaretçi olabilmek için, www.idef.com.tr internet adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin bağışlarıyla yarattığı değerin, Vakfın manevi anlamı da dikkate alınarak kuruluş amacımıza uygun bir şekilde sürdürülmesi ve bağışlanan her kuruşun, alınan kar payları ve gelirlerin; tarihimizden gelen milli anlayışımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlenmesi amacıyla kullanılması, en büyük gayretimizdir. Bu doğrultuda TSKGV, Türk savunma ve havacılık sanayisinin hızlı ve sürdürülebilir gelişiminin devam ettirilmesine katkı sağlamak için çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Arz ederim.

 

Sadık PİYADE

TSKGV Genel Müdür Vekili

(*) 2018 yılına ait sıralama verileri, ISO ve Defense News tarafından henüz açıklanmamıştır.

 908 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.