Ana Sayfa Haberler Türk Askeri Kara Araçları Sektörünü Dünyaya Açan FNSS, Büyümesini, Sektörle Birlikte Sürdürüyor

Türk Askeri Kara Araçları Sektörünü Dünyaya Açan FNSS, Büyümesini, Sektörle Birlikte Sürdürüyor

Üstün performanslı özgün ürünleri ile sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinin de tercihi olan FNSS tarafından üretilen 4.000’i aşkın zırhlı muharebe aracı, dünya genelindeki farklı ülkelerin envanterinde, başarıyla görev yapıyor. Bugün, 200’ü aşkın yerli alt yüklenicisi bulunan ve alanında dünya lideri kuruluşlardan biri haline gelen FNSS, SAHA EXPO’ya, sektörünün zirvesinde kalmanın, alt yüklenicilerinin niteliklerini ve sayısını arttırmaya bağlı olduğunun bilinci ile katılıyor ve yeni iş birliklerinin temellerini atmayı hedefliyor.

 

FNSS, Türk savunma sanayisinin, ilk özel şirketi olma özelliğini taşıyor. O zamanki adı Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) olan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) da ilk sözleşmelerinden birini, Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) projesi için, 1988’de, FNSS ile imzaladı. SSB’nin de o yıllarda tercih ettiği model uyarınca, tıpkı TAI gibi yabancı bir ortakla kurulan FNSS, bu verimli ortaklığı, halen devam ettiriyor. Uluslararası kimliğe sahip bir Türk şirketi olan FNSS, özgün ürünlerini; Ankara’da, Türk mühendis ve teknisyenleri ile geliştiriyor ve Türk işçileri ile üretiyor.

 

Yeniliğin ve Özgün Ürünlerin Merkezi

FNSS, dünya çapında, yenilikçi ürünleri ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlanabilen çözümleri ile tanınıyor. Bunun en büyük göstergelerinden biri de FNSS’nin, her IDEF fuarında, yeni araçlarla ziyaretçilerinin karşısına çıkması. FNSS, son dönemde:

 • IDEF 2013’te, ileride Silah Taşıyıcı Araçlar projesi için seçilen KAPLAN-10 aracının ilk prototipinin ve hava savunma sistemi projelerinde kullanılan ZMA 30’un,
 • IDEF 2015’te, KAPLAN-20 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı’nın ve PARS 4×4 aracının,
 • IDEF 2017’de, KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank’ın ve KAPLAN-30 Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Aracı’nın lansmanını yaptı.

FNSS, PARS Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ürün ailesi ile rekabetin çok yoğun olduğu bir segmentte, önemli uluslararası başarılar yakaladı.

 

FNSS’nin, yenilikçi ve uyarlanabilen ürünlerinin hayat bulduğu yer ise firmanın Ar-Ge Merkezi. FNSS, Ar-Ge Merkezi’nde; yeni sistem, alt sistem, malzeme ve bileşen geliştirme faaliyetleri ile birlikte, ürün ve üretime yönelik, yeni teknoloji ve süreç geliştirme çalışmaları da yürütüyor. Bu kapsamda FNSS, özellikle ana üretim yeteneği olarak gördüğü; kaynak teknolojileri, alüminyum malzeme teknolojileri, korozyon koruma ve balistik malzeme üretim süreçleri gibi konularda yaptığı tüm çalışmaları, Ar-Ge Merkezi üzerinden gerçekleştiriyor. FNSS Ar-Ge Merkezi, mayın ve balistik koruma, yapısal tasarım ve amfibi araç hareket kabiliyeti konularında, Sınıfında En İyi (Best in Class) olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütüyor.

FNSS, Ar-Ge projelerini, çoğunlukla öz kaynakları ile gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra ilgili devlet desteklerinden de yararlanıyor.

FNSS’nin Ar-Ge faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dost ve müttefik ülkelerin kara savunma sistemi ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda planlanıyor. Mevcut proje ihtiyaçları ve SSB tarafından yayınlanan teknoloji stratejilerinin de göz önünde bulundurulduğu bu faaliyetler, oluşturulan teknoloji yol haritaları üzerinden yürütülüyor.

Ağustos ayı itibarıyla, FNSS’nin Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili temel rakamlar, şöyle sıralanıyor:

 • Toplam Ar-Ge Personeli Sayısı: 300
 • Toplam Doktora Dereceli Personel Sayısı: 5
 • Toplam Yüksek Lisans Dereceli Personel Sayısı: 100
 • Toplam Lisans Dereceli Personel Sayısı: 156
 • Sözleşmesi Devam Eden Proje Sayısı: 12
 • Devam Eden Büyük Ölçekli Proje Sayısı: 11
 • Devam Eden Küçük Ölçekli Proje Sayısı: 36
 • Devam eden TÜBİTAK TEYDEB Projesi Sayısı: 3
 • Devam eden TÜBİTAK ARDEB Proje Sayısı: 1
 • Devam eden SAYP Proje Sayısı: 4
 • Devam eden SAN-TEZ Proje Sayısı: 1
 • Ar-Ge Harcamaları için Cirodan Ayrılan Pay: %8-10
 • Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model Başvuru Sayısı: 44 (Tescil Sayısı: 8)
 • Ulusal ve Uluslararası Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı: 14 (Tescil Sayısı: 9)

 

FNSS’nin Ar-Ge çalışmaları, sınıfında amfibi yeteneğe sahip tek araç olan KUNDUZ Amfibi Zırhlı İstihkâm İş Makinesi’ni ortaya çıkarttı.

 

FNSS Ar-Ge Merkezi ve bu merkezde yürütülen projeler, çeşitli zamanlarda, ödüller de kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yaptığı ve tüm Ar-Ge merkezlerini kapsayan performans değerlendirmesinde, FNSS, 2015 yılında, savunma sanayisi alanında değerlendirmeye alınan 8 Ar-Ge Merkezi arasında, 2’nci oldu. FNSS, aynı yıl, Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde ise ticarileşme alanında birinci oldu.

FNSS’nin Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK); TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, düzenlenen 10’uncu Teknoloji Ödülleri’de, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

FNSS Genel Müdürü ve CEO’su K. Nail Kurt, başarılarının arkasındaki en önemli etmenlerden birinin, Ar-Ge ve yenilik çalışmaları olduğunu vurguluyor: “FNSS, projelerini, Türkiye’de ve dünyada, ciddi rakiplerle rekabet ederek imzalıyor. Hem teknik hem de maliyet alanında en iyisi olamazsanız, bu rekabette galip gelemiyorsunuz. FNSS Ar-Ge Merkezi, alanında en iyi çözümleri ortaya koymakla kalmıyor; bunların, aynı zamanda maliyet-etkin bir şekilde kullanıcıya sunulmasını da sağlıyor. Şu anda, geleceğin teknolojilerini, Ar-Ge Merkezimizde şekillendirmeye devam ediyoruz ve gördüklerim, beni heyecanlandırıyor. FNSS’nin, sektöründeki liderliğini, gelecekte de sürdüreceğini, şimdiden söyleyebilirim.”

 

SAMUR Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü; TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından, düzenlenen 10’uncu Teknoloji Ödülleri’de, Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

 

“Türkiye’de Tasarlandı ve Üretildi”

Kuruluş misyonunda, Türk savunma sanayisinin geliştirilmesi olan FNSS, çözümlerinde, yerlilik oranını daha da yukarı seviyelere çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. FNSS’nin, kullanıcılarının alt sistem tercihleri doğrultusunda şekillenen çözümlerinin yerlilik oranları, bu tercihlere bağlı olarak %50 ile %70 arasında değişiyor.

FNSS, yerlileştirilecek bileşenlerin sistematik olarak belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için, kendi bünyesinde oluşturduğu, Yerlileştirme Ana Planı’nı kullanıyor. Planda, hâlihazırda yürütülmekte olan projeler kapsamında yer alan alt parçalar ile yurt içinden tedarik edilemeyen sistem, alt sistem ve diğer parçalar listeleniyor. Listenin önceliklendirilmesi ise:

 • Stratejik önem,
 • Savunma sanayisinin öncelikleri,
 • İhracat lisansı gerekliliği,
 • Tedarik zorlukları ve
 • Maliyet etkisi

gibi kriterlere göre gerçekleştiriliyor.

FNSS, yerlileştirilecek sistem, alt sistem ve parçalar için, öncelikli olarak, geniş tedarikçi havuzunda yer alan ve tasarım ve prototip doğrulama yetkinlikleri olan firmalarla çalışıyor. Mevcut yetkinlik ya da kapasitelerin yetersiz kaldığı durumlarda ise gerek FNSS öz kaynakları gerekse KOSGEB destekleri gibi teşvik mekanizmaları ile tedarikçi geliştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, SSB ile yürüyen projeler kapsamında, Teknoloji Kazanım Projeleri ve Kategori-C Sanayi Katılımı / Offset Projeleri de bu yerlileştirme çalışmalarını destekliyor.

 

FNSS’nin araçları, birçok projede, taşıyıcı platform olarak da kullanılıyor. Bunlar arasında, KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi de bulunuyor.

 

Birlikte Büyüme

FNSS, alt yüklenicilerinin yetkinliğine, özel bir önem veriyor. Kurt, konuya yaklaşımlarını, şöyle özetliyor: “Türkiye ve FNSS olarak, teknoloji olarak ya da kapsam olarak çekineceğimiz herhangi bir proje yok. Bizi zorlayabilecek şey, projeler değil; bu projeleri birlikte yürüteceğimiz, kritik alt sistemleri tasarlayıp üretebilecek yerli çözüm ortakları bulabilmek. Kara araçları söz konusu olduğunda, sektör olarak; motor, transmisyon, top ve zırh çeliği gibi konulara eğilmemiz gerekiyor. Bu alanlarda, platformları destekleyecek alt sistemleri sağlayacak tedarikçilerimiz olmalı. Dünya genelinde rekabet ettiğimiz yabancı firmalar, gerektiğinde, bir telefonla, alt yüklenicilerinden, mühendislik ve tasarım faaliyetlerini de kapsayan parça üretimleri talep edebiliyor; bu parçalar, 1 hafta gibi kısa sürelerde hazırlanabiliyor. Biz de böyle bir noktaya ulaşmak istiyoruz. FNSS olarak, bu noktaya ulaşmak için, geçmişte olduğu gibi gelecekte de desteğimizi sürdüreceğiz.”

FNSS, yetkin alt yüklenicilere sahip olmanın yolunun, teknolojinin tabana yayılmasından ve alt yüklenicilerin sürekli desteklenmesinden geçtiğinin bilinci ile faaliyetlerini sürdürüyor. Firma, 2012’den beri, kendi Onaylı Tedarikçi Programı’nı başarıyla yürütüyor. Program kapsamında, tedarikçiler, denetim sonuçlarına göre sınıflandırılıyor. Firmalara yapılan kalite denetim sonuçlarına göre, 80 firma, FNSS tarafından, A ve B sınıfı olarak değerlendirildi. FNSS, diğer firmalarla da onların kabiliyetlerini geliştirmek ve onları da A ve B seviyesine getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

FNSS, SSB’nin Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) sürecine, başından beri katkı veriyor. Çekirdek ekip ile yapılan çalışmalarda; soru listelerinin oluşturulması, pilot uygulamaların yapılması, FNSS örnek ve tecrübelerinin paylaşılması faaliyetleri yürütüldü. Tüm eğitimleri başarıyla tamamlayan 4 FNSS çalışanı, EYDEP değerlendiricisi olarak, firmaların değerlendirilmesine katkı vermeye devam ediyor. Yakın zamanda belirlenen 2’nci Grup EYDEP Değerlendirici Ekibi’nde de FNSS çalışanları görev alacak.

FNSS, alt yüklenicilerinin yanı sıra doğrudan temin modeliyle çalıştığı firmalar da katıldığında, son 5 yıldır, aktif olarak, yaklaşık 650 yerli tedarikçi ile çalışıyor. Yıl bazlı projelere bağlı değişkenlik göstermekle birlikte, bu tedarikçilere, yaklaşık 60 milyon dolarlık iş veriliyor.

FNSS, yurt dışına da tedarikçileri ile birlikte çıkıyor. Firma, bugüne kadar, 10 alt yüklenicisinin yurt dışına açılmasına destek oldu.

Pars III 8X8

 

Dünya Silahlı Kuvvetlerinin Tercihi

Dünyanın önde gelen kara platformu üreticilerinden FNSS, ürünlerinin performansı ile farklı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin; yerel sanayinin gelişimine sağladığı katkı ile de dünya çapındaki kullanıcıların tercihi olmaya devam ediyor.

 

FNSS, 2012’den beri, kendi Onaylı Tedarikçi Programı’nı başarıyla yürütüyor.

 

FNSS, hem silahlı kuvvetlerine en iyi kara platformlarını tedarik etmek hem de yerel sanayisini geliştirmek isteyen ülkelere, komple çözümler sunabilen, özel konuma sahip bir firma olarak öne çıkıyor. FNSS’nin, dünya standartlarını belirleyen platformları ve silah sistemleri, en zorlu gereksinimleri karşılarken, iş birliği ve teknoloji transferi konularındaki derin tecrübesi ise kullanıcı ülkelerin yerel sanayisinin de kendini geliştirebildiği, önemli iş payları almasını sağlıyor.

FNSS’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Malezya, Suudi Arabistan, Umman ve Endonezya ile yürüttüğü programların hepsi, bu alanda örnek gösterilebilecek birer başarı hikâyesi niteliği taşıyor:

 • BAE’ye, 133 adet ZMA-15 teslim eden FNSS, bu araçların bakım ve idamesini, BAE ofisi üzerinden sağlamaya devam ediyor.
 • FNSS, Malezya ile ilk iş ilişkisini, yine ZMA-15 ile gerçekleştirdi. Malezya, 2 ayrı siparişle, farklı konfigürasyonlarda, toplam 267 adet ZMA-15 teslim aldı. Teknoloji transferini de içeren projede, Malezya tarafından ADNAN adı verilen araçların bir kısmının montajı, Malezya’da tamamlandı.
 • Suudi Arabistan Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin değişik tiplerdeki M113 Zırhlı Personel Taşıyıcılarının modernizasyonu gündeme geldiğinde, FNSS, hem etkin bir çözüm sundu hem de bu çözümü, Suudi Arabistan Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin Al-Kharj Bakım Onarım tesislerinde, bu tesislerin işletmesini de üstlenerek gerçekleştirdi. Bu süreçte, art arda imzalanan kontratlarla 1.000’in üzerinde M113, M113A4 seviyesinde modernize edildi.
 • ADNAN paletli zırhlı araçlarından çok memnun olan Malezya, tekerlekli zırhlı araçları için de FNSS’yi seçti. Malezya, FNSS’nin PARS araç ailesi esas alınarak geliştirilen AV8 GEMPITA platformundan, 12 farklı konfigürasyonda, 257 adet sipariş etti. Malezya sanayisi, ADNAN ile kazandığı tecrübelerin de etkisiyle bu projede, ana yüklenicilik görevini üstlendi.
 • Malezya’nın ardından, Umman da tekerlekli zırhlı araç ihtiyacı için, PARS ürün ailesini seçti. Umman için, 13 farklı konfigürasyonda, toplam 172 araç teslim edecek olan FNSS, bu araçların ömür devri desteği için de yerel çözümler sağlayacak. Araçlardan 145 adedi, 8 ayrı konfigürasyonda teslim edilecek PARS III 8×8; 27 adedi ise 5 ayrı konfigürasyonda teslim edilecek PARS III 6×6’dan oluşuyor.
 • Endonezya, gelişen harp konseptleri uyarınca, orta ağırlık sınıfında bir tanka ihtiyaç duyduğunda, ilkleri ve bilinmezleri içeren bu proje için, FNSS’nin desteğini aldı. FNSS ve yerel ortağı, kalifikasyon testlerine başlanmış olan KAPLAN MT’yi, ortak olarak geliştirdi.

FNSS’nin, tüm bu ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerin ortak noktaları; yüksek kullanıcı memnuniyeti ve ilk sözleşmeyi izleyen, yeni devam sözleşmeleri oldu. Böylece, FNSS’nin, Türkiye dışındaki iş hacmi, 2,6 milyar doları geçti.

Kurt, yurt dışı iş birlikleri ile ilgili şunları söylüyor: “FNSS, farklı ülkelerde, hem kullanıcı hem de sanayi ile bir takım gibi çalışmayı kurumsallaştırmış bir firma. Gittiğimiz ülkelerde, projeleri, tüm ömür devrini göz önüne alarak, bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kullanıcılarımıza, ilk tedarikte, dünyanın en iyisi sistemleri teslim etmeyi; aynı zamanda da bu sistemleri, envanterden çıkartılıncaya kadar, ilk günkü gibi hazır ve etkin kılmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için, kullanıcılarımızın tercihleri doğrultusunda, farklı iş birliği modelleri ile çalışıyoruz. Yerel sanayinin yetkinliklerine bağlı olarak, teknoloji transferinden ortak geliştirmeye kadar, çok farklı modelleri, bugüne kadar başarıyla uyguladık. Önümüzdeki yeni fırsatlar, bizi heyecanlandırıyor. Yerli ortaklarımızla yeni ülkelere gitmeye; yeni iş birlikleri kurmaya ve yeni dostluklar inşa etmeye hazırız.”

 

 1,595 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.