Ana Sayfa Manşet Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin SEDEC 2020 Mesajı: “TSKGV, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Faaliyetlerine Devam Ediyor”

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade’nin SEDEC 2020 Mesajı: “TSKGV, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Faaliyetlerine Devam Ediyor”

Sadık PİYADE

TSKGV Genel Müdür Vekili

1964 yılında yaşanan Kıbrıs bunalımı ve savunma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda müttefik bile olsa yurt dışına bağımlı olunmasının doğurduğu sorunlar, savunma gereksinimlerinin yerli imkânlarla karşılanmasının önemini ortaya çıkarmıştır. 1965 yılında kurulan “Türk Donanma Cemiyeti”, özellikle çıkarma gemilerinin yapımına yönelik olarak “Kendi Gemini Kendin Yap” kampanyası çalışmalarını yönlendirmiştir. 1970 yılında Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, 1972 yılında Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve son olarak da 1974 yılında Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kurulmuştur. Yüce Milletimizin bağışları ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savunma sistem ve ürünlerinin modern teknolojiye dayalı olarak geliştirilmesi amacıyla kurulan söz konusu Vakıfların, 3388 Sayılı Kanun ile 26 Eylül 1987 tarihinde birleştirilmesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kurulmuştur.

TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade

Vakfın Mütevelli Heyeti; Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı’nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Millî Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı’ndan oluşmaktadır. Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Yönetim Kurulu; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve THK Kayyum Heyeti Başkanı’ndan oluşmaktadır.

TSKGV, her biri savunma sanayimizde önemli alanlarda faaliyet gösteren 6 Bağlı Ortaklığı (Vakıf Bağlı Ortaklığı / VBO) ve 8 İştiraki olmak üzere, 14 şirkette doğrudan pay sahibidir. Bugün itibariyle Türk savunma ve havacılık sanayisinin toplam satışlarının %42’sini, ihracatının %33’ünü gerçekleştiren VBO’ların, doğrudan veya dolaylı olarak hisse sahibi olduğu yurt içi ve yurt dışındaki şirketleri de dikkate aldığımızda, TSKGV, toplam 60 şirkette, doğrudan veya dolaylı olarak hisse sahibidir. Yerli, milli ve özgün ürünler geliştirilmesi; bunların seri üretime dönüştürülerek milli savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla teknoloji olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi; ihraç iznine tabi kritik alt sistem ve bileşenlerin milli imkânlarla geliştirilmesi; geleceğe yönelik insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Dünyadaki en büyük 100 savunma sanayisi şirketini, satış rakamlarına göre sıralayan ve bu alanda en prestijli yayın organlarından biri olarak kabul edilen Defense News’in, 2019 yılı verileri esas alınarak açıkladığı 2020 sıralamasında; ASELSAN 48’inci, TUSAŞ 53’üncü sırada yer alma başarısını göstermiş; ROKETSAN 91’inci ve HAVELSAN 99’uncu sırada yer almıştır.

Türkiye’deki en büyük şirketleri, üretimden satışa göre sıralayan İstanbul Sanayi Odası’nın, 2019 yılı verilerini esas alarak yayımladığı 500 büyük şirket sıralamasında ise ASELSAN 11’inci, TUSAŞ 18’inci sıraya yükselmiştir. ROKETSAN, 77’nci sırada yer alırken HAVELSAN ise 140’ıncı sırada yer almıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının, 2023 yılında savunma sanayisinde yerli katkı oranının %75 düzeyine çıkartılması hedefi doğrultusunda, VBO’lar aracılığıyla yıllardır yerli katkı payının artırılmasında etkin rol oynayan Vakfımız, şirketlerinin sağladığı istihdam, sürekli büyüyen ihracatı, alt yükleniciler ve KOBİ’lere aktarılan iş payıyla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. 2018 yılında, 3.650 adet yerli KOBİ ve alt yüklenici ile çalışılırken, bu rakam, 2019 yılında, 6.380 adedi aşmıştır. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olunan varlık sayısı da artmaktadır. 2018 yılında 928 olan sayı, 2019 itibarıyla 1.132 adet olarak kaydedilmiştir. Diğer taraftan, şirketlerimiz, bugün itibarıyla 15 teknokent ve 16 Ar-Ge merkezinde, 10.000’den fazla çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

VBO’lar tarafından, ülkemiz için önemli yatırımlar gerçekleştirilmeye devam edilmektedir. İŞBİR’in, Türkiye’nin Ar-Ge ve yeniliğe dayalı ilk seri alternatör üreticisi haline getirilmesi ve alternatör dışında da ileri teknoloji ürünlerini geliştirebilecek kabiliyete ulaşması hedeflenmektedir. Başta rüzgâr enerjisi santralleri olmak üzere, yenilenebilir enerji alanında ihtiyaç duyulan alternatörlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin de amaçlandığı yeni tesis yatırımının yapımı, Balıkesir’de devam etmektedir. Diğer taraftan, ASPİLSAN’ın, Kayseri Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde devam eden yeni yatırımıyla Türkiye’deki ilk lityum iyon pil üretim tesisinin ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere, elektrikli araç bataryaları ve uçak aküsü geliştirilmesi yeteneğinin kazanılmasının yanı sıra sivil havacılık, batarya ihtiyacı bulunan elektrikli ev aletleri, kesintisiz güç kaynağı sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve robotik sistemler gibi sivil sektör ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden ihracat kabiliyeti yüksek enerji depolama sistemleri de bu yatırımın önemli hedefleri arasındadır.

Kritik Projelere VBO İmzası

VBO’larca ihtiyaç duyulan kritik teknolojilere yönelik kendi özkaynakları ile başlatılan birçok Ar-Ge projesi ile yerli, milli ve özgün sistem, ürün ve platformların geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. Savunma sanayisi alanında olduğu kadar sivil alanlarda da çoklu kullanım imkânı bulunan sistem ve ürünleri tasarlama ve geliştirme kabiliyeti olan yurt içi ekosistem oluşturma çabalarının yanı sıra T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından belirlenen faaliyet alanlarında VBO’larca yeni şirketler kurma veya mevcut şirketlere ortak olma suretiyle ülke savunmasının geliştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, yurt içinde ve yurt dışında uzun vadeli iş birliği alternatiflerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlere odaklanılması için, Vakıf tarafından yönlendirici olunmaktadır. Geliştirilen sistemlerin ve ürünlerin, belirlenen hedef pazarlara özelleştirilmiş etkin organizasyon yapıları oluşturularak ihraç edilmesi de diğer üzerinde durulan bir husustur.

Gelecekte ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının da belirli bir plan dâhilinde yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. Son dönemde kurulan eğitim organizasyonlarının etkinliğinin artırılması, kurulan eğitim akademileri aracılığıyla çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanmasına devam edilmiştir. Bu çerçevede, ASELSAN tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolünü müteakip kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2019 yılında faaliyete başlamıştır. Anılan lisede, Savunma Mekaniği ve Savunma Elektroniği alanlarında eğitimler verilmektedir. TUSAŞ tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalanmış; bu protokol ile Kızılcahamam Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ismi, TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiştir. Söz konusu lise, sivil havacılıkta akreditasyon almak için başvuruyu yapmıştır. Bu girişim ile Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopterini hayata geçirecek teknisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan Vakıf tanıtım pankartı

Bağış Toplayan Değil Bağış Kabul Eden

Büyük Türk Milletinin teveccühü ile Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar oluşturduğu değerin ulusal savunma sanayisine katkısının daha da artırılması için çalışmalara devam edilmektedir.

“Bağış toplayan değil bağış kabul eden” bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren Vakfımız, kuruluşundan bu güne kadar 133 bin bağışçı sayısına ulaşmıştır. Bir aile anlayışı içinde bağışçılarımızla ilişkilere devam edilmekte; bağışçıların sağlık problemleri ile ilgili olarak imkânlar dâhilinde destek sağlanmakta; vefat eden bağışçılarımız için, her yıl Ramazan ayının son cuma günü; Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’de camilerde mevlit okutulmaktadır.

Vefakâr bağışçılarımız tarafından, Vakfımıza yapılacak nakit bağışların geniş halk kitleleri tarafından daha kolay ve zahmetsizce gerçekleştirilebilmesi için; bankalar aracılığı ile yapılan bağışlara ilave olarak, vakıf internet sitesinden kredi ve nakit kart ile online bağış, tüm GSM operatörlerinde geçerli olmak üzere 1987 telefon numarası ile SMS bağışı da yapılabilmektedir.

Bağış hesabımız bulunan bankaların genel müdürlükleri ile de bağışçılarımıza yardımcı olunması konusunda hassasiyet gösterilmesi için koordinasyon kurulmaktadır.

Vakfın aktif tanıtım faaliyetleri kapsamında;

  • 6 ayda bir hazırlanan kamu spotu, televizyon ve radyolarda gösterilmekte; çeşitli illerde otobüs, yüksek hızlı tren, metro ve vapurlarda elektronik bilgi ekranlarında ve AVM’lerde yayınlanmaktadır. Vakıf tanıtım görsellerinin işlek caddelerde bulunan Vakıf binalarının cephelerinde yayımlanması sağlanmaktadır.
  • Vakfın sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılmakta; görünürlüğümüzün artırılmasına katkı sağlamak maksadıyla internet ve televizyon reklamlarının yayını yapılmaktadır. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan faaliyetler arasında; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Vakıf tanıtım pankartı asılması, futbol süper lig maçları ile diğer bazı münferit maçlar ile diğer branşlarda sporcuların sahaya Vakıf tanıtım pankartı ile çıkması sağlanmaktadır.
  • Türkiye genelindeki 364 sanayi ve ticaret odası/borsa başkanlıkları ile TOBB ve TÜSİAD ile Vakfımızın kamuoyundaki görünürlüğünün artırılmasına ve tanıtım faaliyetlerine destek sağlamaları amacıyla koordinasyon sağlanmakta; aynı maksatla Türkiye Noterler Birliği, PTT Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerine Vakıf tanıtım malzemeleri ve afişleri gönderilmektedir.
  • Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerde Vakıf ve şirketlerin tanıtılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak 15 ülkede mevcut 55 temsilciliğimize yönelik tanıtım faaliyeti sürdürülmektedir.
  • Vakıf ve VBO’ların tanıtımı maksadıyla, Milli Savunma Üniversitesi ve bağlısı askeri eğitim kurumları ile Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bağlı üniversitelerin mühendislik fakültelerinde, bilgilendirici tanıtım konferansları verilmektedir.

Vakfın diğer önemli tanıtım ve halkla ilişkiler aracı olan Fahri Tanıtım Kurulları (FTK); Türkiye’nin 81 il, 827 ilçesinde, Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında var olan gönül köprüsünü güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye çapında bir toplardamar gibi faaliyet gösteren FTK’lar; vali ve kaymakamların fahri başkanlığında, bölgenin gönüllü ileri gelenlerinden oluşmaktadır.

IDEF 2021’in Çalışmaları Devam Ediyor

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir. IDEF 2019 fuarına; 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyete mensup 588 heyet üyesi ve 53 ülkeden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 firma / firma temsilcisi katılmıştır.

14’üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2019; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde, 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

IDEF 2019 fuarında, Türkiye’den 29 tedarik makamı için görüşme ofisi açılmış; görüşme ofisi makamları, heyetler ve katılımcı firmalar arasında 2.700 görüşme/stant ziyareti gerçekleşmiştir. Ayrıca fuar esnasında; 100 imza töreni, 9 toplantı, değişik güncel konularda 4 panel ve 8 sunum düzenlenmiştir. IDEF 2019 fuarını, 26 ülkeden 394 basın mensubu takip etmiştir. Fuar, 96 ülkeden, toplam 76.010 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Türkiye’nin bir dünya markası haline gelen “IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı”nda elde edilen bu başarının arttırılarak sürdürülmesi maksadıyla 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı çalışmalarına devam edilmektedir.

Vakıf tarafından yürütülen etkin tanıtım faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milleti arasındaki gönül köprüsünü kuvvetlendirmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra Vakıf, hisse sahibi olduğu şirketlerin etkin gözetimi ve yönlendirilmesine, aralarında iş birliğinin sağlanmasına da odaklanmaktadır. Böylelikle Savunma Sanayii Destekleme Fonuna giderek artan miktarda kaynak aktarılmakta, artan katma değer ve ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlanmakta, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme amacı yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, IDEF fuarının dünyadaki savunma sanayi fuarları arasındaki konumunun yükseltilmesi hedeflenmektedir. TSKGV olarak, Derginizin bu sayısında yer verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.