Ana Sayfa Haberler Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sahaya Çıkıyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sahaya Çıkıyor

MSI Dergisi’nin 162’nci sayısında yayımlanan özel haber, derginin İnternet sitesinde paylaşılmıştır:

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin tanıtım toplantısı, 28 Haziran’da, Ankara’da gerçekleştirildi. Kümelenme, Türkiye’de, siber güvenlik alanındaki tüm paydaşları bir araya getirmeyi ve yenilikçi ve rekabetçi bir siber savunma sektörü ortaya çıkartmayı hedefliyor.

 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, “Siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli ve milli çözümlerle, global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak.” vizyonuyla ve “İhtiyaçların tespiti ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayacak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak.” misyonuyla kuruldu. Kümenin hedefleri ise şöyle sıralanıyor:

 • Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını arttırmak,
 • Üyelerinin, teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak,
 • Siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek,
 • Üyelerinin, ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak,
 • Üyelerinin, ulusal ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttırmak,
 • Siber güvenlik alanındaki insan kaynağını arttırmak ve bu kaynağın niteliklerini geliştirmek,
 • Bütün toplumda, siber güvenlik bilincini geliştirmek.

 

SSM Yine Öncü

Geçmişte, sivil havacılık sertifikasyonunda olduğu gibi, birden çok sektörü ve kamu kurumunu ilgilendiren konularda öncü rol oynayarak tüm paydaşları bir araya getiren SSM, bu kümelenmenin oluşmasına da liderlik etti.

 

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, bu süreci, şu sözlerle özetledi: “Savunma konusu, artık sadece; Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu, araç ve gereçlerin temini, güvenlik güçlerimize gerekli ekipmanların verilmesi olarak algılanmamalı. Sağlıktan ulaşıma, haberleşmeye, eğitime kadar bir dizi alanda, ülkenin güvenliğinin sağlanması söz konusu. Bütün bu alanlarla ilgili toplumun rahat olması, herhangi bir saldırıya karşı emniyetli olması gerekiyor. Bugünün savaş ortamı, hibrit bir ortam ve savaş olmadığını düşündüğümüz durumlarda, [aslında] başka türlü savaşlar var. Bilginin korunması, haberleşmenin korunması veya şirketlerin, devletimizin hassas bilgilerinin korunması; tüm bunlar, savunma kavramının içine oturuyor. Biz de siber ve diğer konularda, SSM olarak bize kanunla atfedilen görevlerin arasında, böyle geniş bir spektruma bakmamız gerektiğini düşündük… Siber alanın boş bırakılmaması gerektiğini, net olarak gördük… ‘[SSM olarak] Biz yapalım, öne çıkalım!’ demedik. Mümkün olduğunca geniş tabanlı, sinerji oluşturma odağı ile çalıştık. En uygun ortam, kümelenme diye düşündük.”

Süreç, geçen yıl gerçekleştirilen çalıştaylarla başladı. Kamu Kurumları Çalıştayı, yaklaşık 60 kurumla; Akademisyen Çalıştayı, yaklaşık 40 üniversiteyle; Özel Sektör Çalıştayı da yaklaşık 50 firmayla gerçekleştirildi. Bu çalışmalara dâhil olan kamu kurumları arasında; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve TÜBİTAK yer aldı. Daha sonra düzenlenen Karar Çalıştayı ile kümelenme modeli ortaya çıktı ve bu model, 27-28 Kasım’da, Ankara’da gerçekleştirilen 3’üncü Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı’nda tanıtıldı.

 

Türkiye’ye Özgü Küme Modeli

Karar Çalıştayı’nda, 4 tane problem sahası öne çıktı: Paydaşlar arası iletişim, insan kaynağı eksikliği, standardizasyon ve sertifikasyon eksikliği ve pazara erişim. Çalıştay sonucunda ise Şekil 1’de görülen küme modeli ortaya çıktı. Modelde, arz ile talebin bir araya gelmesi hedeflendi. Modelin, problem sahalarına bulduğu çözümler de şöyle sıralandı:

 • Paydaşlar Arası İletişim: Kümelenmenin oluşumu ve işleyişi, paydaşları bir araya getirecek. Model, tüm paydaşları kapsıyor.
 • İnsan Kaynağı Eksikliği: Kurulacak Siber Akademi, ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirecek.
 • Standardizasyon ve Sertifikasyon Eksikliği: Test-Sertifikasyon Laboratuvarı, siber güvenlik ürünlerinin sertifikasyonunu gerçekleştirecek. Firmaların sertifikasyonu ise Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) üzerinde yapılacak. Böylece, özellikle yerli ürünlerin kullanımında yaşanan tereddüt, ortadan kaldırılacak.
 • Pazara Erişim: Sektör; fonlar, girişimci ve kuluçka merkezleri gibi mekanizmalarla desteklenecek; ayrıca yurt dışı ilişkiler, küme üzerinden kurulacak.

Şekil 1. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin Modeli

 

Küme, bir proje olarak kurgulandı ve bu projenin yürütülmesi için, SSTEK ile sözleşme imzalandı. Sözleşme ile SSTEK bünyesinde, bir koordinasyon ofisi kuruldu.

Kümenin uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi ve yönetilmesi, Danışma Kurulu vasıtası ile yapılacak. Kurulda; düzenleyici role sahip kamu kurumları, hem kamu hem de özel sektörde siber güvenlik ürünlerinin büyük müşterileri arasında yer alan kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler, birer üye ile temsil edilecek.

Kümenin günlük faaliyetleri ise Koordinasyon Ofisi tarafından gerçekleştirilecek. Ofis, bir genel koordinatörden ve ona bağlı koordinatöreler, alan uzmanları ve idari personelden oluşacak. Ofis; kümeye üyelerin kabul edilmesi, üyeliğin sonlandırılması, çalışma gruplarının kurulması, desteklenmesi, faaliyetler için gerekli kaynakların sağlanması, dış paydaşlarla iletişim koordinasyonu gibi kolaylaştırıcı faaliyetleri gerçekleştirecek.

Kümenin faaliyetlerinin ise üyeler tarafından gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Süreklilik arz eden faaliyetler, çalışma grupları ile; belli bir etkinliğin gerçekleştirilmesi ise proje grupları ile yürütülecek. Gruplar, Koordinasyon Ofisi tarafından kurulacak ve desteklenecek. Oluşturulması planlanan çalışma grupları, şöyle sıralanıyor:

 • Pazara Erişim Çalışma Grubu
 • İnsan Kaynağı Çalışma Grubu
 • İletişim Çalışma Grubu
 • Teknoloji İzleme ve Strateji Çalışma Grubu
 • Eğitim ve Destekler Çalışma Grubu
 • Finans Kaynakları Çalışma Grubu

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ne:

 • Merkezi Türkiye’de olan ya da bir şubesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir tesise sahip olan ve
 • Türkiye’deki tesisinde, siber güvenlik ürünü geliştiren ya da siber güvenlik hizmeti veren

firmalar üye olabilecek. Bu şartları sağlayan firmalar, siber.ssm.gov.tr adresinden üyelik başvurularını yapabilecek. Başvurular, Küme Koordinasyon Ofisi tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.

 

Toplantıda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin kuruluş süreci, SSM Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Grup Başkanı Mustafa Özçelik tarafından anlatıldı.

Yoğun Hazırlık Dönemi

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin tanıtımının öncesinde, küme kuruluşunda çalışan ekip, bir dizi faaliyet yürüttü:

 • Uluslararası yapıları inceleme ve bunlarla tanışma amacıyla, Hague Security Delta (Hague Güvenlik Vadisi / HSD) ve Global EPIC  (The Global Ecosystem of Ecosystems Partnership in Innovation and Cybersecurity / Yenilik ve Siber Güvenlik için Ekosistemlerin Ekosistemi Küresel İş Birliği) ziyaret edildi.
 • OSSA, SAHA İstanbul ve TSSK kümeleri ile görüşmeler yapıldı.
 • Kamu kurumları, özel sektör firmaları ve üniversitelerle toplantılar gerçekleştirildi.

Kümenin, 1 yıllık faaliyet planı da hazırlandı:

 • Uluslararası Etkinliklere Sektörel Katılım (Ekim 2018)
 • Global EPIC Üyeliği (Ağustos 2018)
 • Teknik Eğitim Merkezi Kurulması (Eylül 2018)
 • Küme Gençlerle Buluşuyor Projesi (Temmuz 2018)
 • Engelsiz Siber Kahraman Projesi (Ağustos 2018)
 • Üniversite Stajyer Programı
 • KOBİ İnovasyon Yarışması (Kasım 2018)
 • KOBİ’lere Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti Sağlanması  (Ağustos 2018)
 • Kümelenme Onaylı Etiketin (Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı aracılığıyla) Sağlanması (Mayıs 2019)
 • Ekonomi Bakanlığı Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) Başvurusu (Ağustos 2019)
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı Başvurusu
 • Kümelenme Portali (Haziran 2018)
 • Web Sitesinin Yayına Geçmesi (Temmuz 2018)
 • Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı’nda 2019 (Mart 2019)

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, tanıtım toplantısı ile birlikte, üye kabulüne başladı.

 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin portali, siber.ssm.gov.tr adresinde
yayına girdi.

 2,711 Toplam Görüntüleme,  1 Günlük Görüntüleme

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.