Ana Sayfa Manşet Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI: “Mesleki eğitim kapsamında, diğer üretim ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların da yurt dışı hareketlilikler için hibe imkânı söz konusu olacak.”

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker ASTARCI: “Mesleki eğitim kapsamında, diğer üretim ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların da yurt dışı hareketlilikler için hibe imkânı söz konusu olacak.”

Türkiye Ulusal Ajansı, ülkemizin, Avrupa Birliği (AB) destek programlarından yararlanması ile ilgili faaliyetleri kapsamında, “Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı” işlevini yerine getiriyor. Ajansın koordine ettiği desteklerden, savunma ve havacılık sektörünün de faydalanması mümkün ve bunlardan faydalanan kurum ve kuruluşlar da bulunuyor. Sektörün, bu desteklerden daha geniş çapta yararlanabilmesi için ajansın faaliyetleri ve destekleri hakkında, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’dan bilgi aldık.

MSI Dergisi: Türkiye Ulusal Ajansı’nın faaliyet alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?

İlker ASTARCI: Türkiye Ulusal Ajansı; eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği (AB) programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin ediyor. Erasmus Programı, “Türkiye Ulusal Ajansı” unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ajans, eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatları sağlayan programların yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu.

Bunların yanı sıra Türkiye Ulusal Ajansı; Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Gençlik faaliyetleri kapsamında hibe desteğinde bulunuyor.

MSI Dergisi: Mesleki Eğitim faaliyet alanı ve bu alandaki fırsatlar hakkında da sizden bilgi alabilir miyiz?

İlker ASTARCI: Mesleki Eğitim Programı, AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir program.

Mesleki eğitim alanı altındaki faaliyetler, 2 Ana Eylem altında yürütülüyor:

 • Ana Eylem 1 (KA1) – Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği
 • Ana Eylem 2 (KA2) – İş Birliği İçin Ortaklıklar

Ana Eylem 1;

 • Temel mesleki eğitim ve sürekli mesleki eğitim sağlayıcılarını ve
 • Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren ve mesleki eğitim öğrenicileri ve personeli için öğrenme hareketliliği faaliyetleri düzenlemek isteyen

diğer kuruluşları destekliyor.

Temel veya sürekli mesleki eğitim programlarından herhangi birine devam eden öğreniciler için 10 ila 365 gün arasında yurt dışında, iş tabanlı öğrenme şeklinde staj yerleştirmelerini ve beceri yarışmalarını bu eylem kapsamında destekliyoruz. Mesleki eğitimden sorumlu personel için ise 2 ila 365 gün süresince yurt dışında işbaşı eğitimini ve mesleki gelişim kurslarını; ayrıca davet edilen uzmanlar gibi çeşitli faaliyetleri destekliyoruz.

MSI Dergisi: Bu eylem alanındaki hibeler için kimler başvurabilir?

İlker ASTARCI: Bu hibe desteklerine, 3 farklı grupta kuruluşlar başvurabiliyor. Bunlardan ilki, temel veya sürekli mesleki eğitim sağlayan eğitim kurumları, işletmeler, sektör temsilcileri vb. kuruluşlar. İkincisi, mesleki eğitim alanında rolü olan yerel ve bölgesel kamu otoriteleri, koordinasyon kurumları ve diğer kuruluşlar. Üçüncüsü ise staj, işletmede beceri eğitimi ve benzeri yollarla temel veya sürekli mesleki eğitim öğrencilerine ev sahipliği yapan işletmeler ve diğer kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar.

MSI Dergisi: Bu hibe desteklerine nasıl başvurabilir?

İlker ASTARCI: Mesleki eğitimde aktif olan mesleki eğitim sağlayıcıları ve diğer kuruluşlar, hibe için iki şekilde başvurabilirler:

 • Öğrenici ve personel hareketliliğine yönelik akredite projeler, yalnızca mesleki eğitim alanında Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlara açıktır. Bu özel finansman alanı, akredite olmuş kuruluşların, 2 ila 5 yıllık planlama çerçevesinde hareketlilik faaliyetleri için düzenli olarak hibe almalarını sağlar.
 • Öğrenicilerin ve personelin hareketliliğine yönelik kısa dönemli projeler, başvuran kuruluşlara 6 ila 18 aylık proje süresi boyunca çeşitli hareketlilik faaliyetleri düzenleme fırsatı sunar. Kısa dönemli projeler, Erasmus+’ı ilk kez deneyen kuruluşlar veya yalnızca sınırlı sayıda etkinlik düzenlemek isteyenler için en iyi seçimdir.

Bu kapsamda projeler; “kurumsal destek, seyahat masrafı, bireysel destek (günlük harcırah), dezavantajlı katılımcıyı dâhil etme desteği, personel için kurs ücreti, hazırlık ziyareti, dil desteği ve istisnai masraflar” kalemleri üzerinden hibelendirilir.

İş Birlikleri de Kapsamda

MSI Dergisi: “Ana Eylem 2 –  İş Birliği İçin Ortaklıklar” konusunda da sizden bilgi alabilir miyiz?

İlker ASTARCI: İş birliği için ortaklıklar altında yürütülen faaliyetlere, Program Ülkesi’nde yerleşik tüzel kişiliği haiz kamu ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilir. Başvuru, tüm ortak kuruluşlar adına, koordinatör kurum tarafından yapılır.

İş birliği için ortaklıklar kapsamında İş Birliği Ortaklıkları ve Küçük Ölçekli Ortaklıklar olmak üzere iki şekilde başvuru yapılabilir.

Erasmus+ İş Birliği Ortaklıkları kapsamında, kurum/kuruluşların uluslararası iş birliği kapasitelerinin artırılması, ortaklık faaliyetleri aracılığıyla deneyimlerin paylaşılması, yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların karşılıklı transfer edilmesi ve Avrupa düzeyinde eğitim ve öğrenme kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bu program kapsamında, başvuruda belirtilen faaliyetlere ve planlanan çıktılara göre çeşitli hibe fırsatları sunuluyor. Toplam proje hibesi, en az 100.000 avro ile en çok 400.000 avro arasında değişebiliyor. Hibe kalemler ise şöyle sıralanıyor:

 • Proje yönetimi ve uygulaması
 • Ulusötesi proje toplantıları
 • Proje sonuçları
 • Çoğaltıcı etkinlikler
 • Dâhil etme desteği
 • İstisnai masraflar
 • Öğrenme, öğretme ve eğitme faaliyetleri

Erasmus+ Küçük Ölçekli Ortaklıklar kapsamında ise küçük ölçekli veya Erasmus+ deneyimi az olan ya da hiç olmayan kurum/kuruluşlara ve onların katılımcılarına, kurumsal kapasiteleri ve deneyimleri doğrultusunda Erasmus+ Programı’ndan yararlanma fırsatı sunuluyor. Programa ilk kez başvuracaklar için İş Birliği Ortaklıklarına göre daha kısa süreli ve daha düşük bütçeli olduğu gibi daha basitleştirilmiş koşullarla kolaylıklar sağlanıyor. Toplam proje bütçesi 30.000 avro ya da 60.000 avro olabiliyor ve desteğin kapsamı, götürü usulde başvuru aşamasında seçiliyor.

MSI Dergisi: Ajansınızın yürüttüğü çalışmalarda, savunma ve havacılık sektörü için ne gibi fırsatlar bulunuyor?

İlker ASTARCI: Erasmus+ Programı’nın 2021-2027 yıllarını içeren 7 yıllık döneminde, mesleki eğitim kapsamında, diğer üretim ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların da yurt dışı hareketlilikler için hibe imkânı söz konusu olacak. Mesleki eğitim alanında en az 2 yıldır faaliyet yapan ve yurt dışı hareketlilikler planlayan kurum ve kuruluşlar, her yıl ayrı bir başvuruyla hibe talep edebileceği gibi, 2 yıl ila 5 yıllık planlamayla akreditasyon başvurusu yaparak 2021-2027 dönemi boyunca, her yıl düzenli olarak kolaylaştırılmış bir yöntemle hibe talep edebilecekler. Akreditasyon için bir kurum tek başına başvuru yapabilir; ayrıca mesleki eğitim ve iş dünyasından kuruluşları bir araya getiren konsorsiyumlar da başvuru yapabilir.

Akreditasyon aldıktan sonra, 2021 yılından itibaren yapılacak hibe başvurusunun, yıllık hibe başvurusuna kıyasla, kolay bir başvuru sistemi yanında değerlendirme ve puanlama sürecine tabi olmamak ve Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelere eğitimden sorumlu personeli göndermek ve o ülkelerden gelecek eğitim personeline ev sahipliği yapmak gibi ilave avantajları olacak.

Ek olarak, katılımcı kuruluşların; uluslararası iş birliği konusunda deneyim kazanmalarına ve kapasitelerini güçlendirmelerine, aynı zamanda yüksek kaliteli yenilikçi çıktılar üretmelerine imkân sağlayan Ana Eylem 2 (KA2) faaliyetlerinden yararlanmaları da mümkün.

Hâlihazırda savunma ve havacılık sektöründen; Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ, ASELSAN ve Roketsan, 2021-2027 yılları arasındaki dönem için akredite edildi. Bu kurum ve kuruluşlar, her yıl düzenli olarak hibe desteği almaya hak kazandılar.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı’ya, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için, okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.