Ana Sayfa Manşet Unidef ve Aeros, Sektörün Önünü Açacak İş Birliklerinin İlk Örneğini Ortaya Koydu

Unidef ve Aeros, Sektörün Önünü Açacak İş Birliklerinin İlk Örneğini Ortaya Koydu

Havacılık alanında çözümler sunan ve yurt dışına da açılmayı hedefleyen KOBİ’lerin önündeki en büyük engellerden biri de sertifikasyon konusu. Havacılığa özgü emniyetli uçuş ve uçuşa elverişlilik koşullarının sağlanması için sertifikasyon gereksinimlerinin bilinmesi ve bunların kurumsal süreçlerde uygulanması, Türk savunma ve havacılık sektörünün genelinde de henüz istenilen seviyeye ulaşabilmiş değil. Unidef ve Aeros firmaları arasında geçtiğimiz aylarda başlatılan iş birliği çalışmaları, hem sonuçları itibarıyla bu soruna bir çözüm getiriyor hem de modeliyle sektöre örnek oluyor.

Aeros, Unidef için, hava aracı sistemlerinin tasarım, test ve sertifikasyon süreçlerini konu alan, 24 tam günlük ve yaklaşık 3.500 yansı, 4 örnek durum (case study) incelemesi, test enstrümantasyonu demosu ve uçak başı uygulamalı eğitimi de içeren, kapsamlı bir eğitim programı kurguladı.

Hava araçlarının tasarım, geliştirme ve test süreçleri, kara ve deniz araçlarından çeşitli noktalarda ayrılır. Bu ayrımı yaratan en önemli konu ise uçuş emniyetidir. Hava araçlarının çok yüksek emniyet seviyelerine sahip olmaları gerekir. Bu da başta doğru süreçlerin ve standartların uygulanması, izlenebilirlik ve test kapsamı olmak üzere, kara ve deniz araçlarında daha düşük kritiklik seviyesine sahip uygulamaların ve gereksinimlerin, hava araçları için daha ön planda olması sonucunu doğurur.

Bu uygulama ve gereksinimler, özellikle KOBİ’ler için, birçok bilinmezi, geliştirme zorluklarını ve çeşitli maliyetleri içerebilir. Ancak doğru yaklaşımlar sergilendiğinde ve yetkin iş ortakları ile çalışıldığında, KOBİ’lerin, havacılık sektörünün gerekliliklerine uygun iş yapabilmesi, göründüğünden çok daha kolay olabilir. Unidef ve Aeros’un iş birliği, bunun bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

Hava Araçlarına Özel Silah Entegrasyonu Çözümleri

Unidef, son dönemde tamamladığı başarılı projelerle Türkiye’de; hava, kara ve deniz platformları için silah entegrasyon çözümleri konusunda önde gelen firmalardan biri haline geldi.

Aeros’un, Unidef için özel olarak hazırladığı eğitim, Temmuz ayında, başarıyla tamamlandı ve sürecin sonunda, eğitim kapsamında öğrenilenlerin, sanal bir proje üzerinde gösterildiği, 4 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi.

Unidef’in hava araçlarına yönelik olarak bugüne kadar tamamladığı projeler, şöyle sıralanıyor:

  • AS532 COUGAR Helikopterlerine M134 Minigun Entegrasyonu: Hava Kuvvetleri Komutanlığı MAK Filo AS532 COUGAR Helikopterleri için gerçekleştirilen ve kalifikasyonu tamamlanan entegrasyon, kullanıcı tarafından kabul edilerek envantere alındı. Bu proje, dünya çapında bir ilk teşkil ediyor. Zira projede, AS532 COUGAR helikopterlerine, Minigun tipi bir silah, ilk defa entegre edildi.
  • S70i / UH-60 BLACK HAWK Helikopterlerine M134 Minigun Entegrasyonu: Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının ve özel bir birliğin BLACK HAWK helikopterleri için silah entegrasyonu çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çözümde, mesnet ve silah, helikopterin içine çekilebiliyor; böylece silah entegrasyonunun, helikopterin uçuş performansına etki etmesinin önüne geçiliyor.
  • AB412 Helikopterlerine M134 Minigun Entegrasyonu: Bir Orta Doğu ülkesinin ihtiyacını karşılamak için, AB412 helikopterlerine de silah entegrasyonu çözümü geliştirildi. Mühimmat kutusu, helikopter içinde ya da dışında olabilen çözümde, silah ve mesnet ise dışarıda yer alıyor.

Unidef’in AS532 COUGAR ve S70 BLACK HAWK helikopterleri için yaptığı silah entegrasyonları, envantere girmelerinin ardından, ilgili son kullanıcıların birçok tatbikat ve operasyonunda görev aldı. Bunun neticesinde bugün bu entegrasyonlar, “çatışmada kendisini ispatlamış” (combat proven) unvanını almaya da hak kazandı.

Unidef, kara ve deniz projelerinin yanı sıra farklı hava aracı modellerine, farklı silah entegrasyonları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter

Aeros’tan, Sektöre Havacılık Aşısı

Aeros; havacılık ve savunma alanında mühendislik hizmetleri sunan bir tasarım ofisi olarak, 2019 yılında kuruldu. Bu alanlardaki projelerin ve nihai ürünlerin; geliştirme, test ve entegrasyon süreçlerini destekleyen firma, kuruluşunun ardından, bir dizi projede rol almaya başladı.
Aeros ekibi; sistem mühendisliği, yapısal tasarım ve analiz, aviyonik ve elektrik sistem tasarımı, aerodinamik, uçuş performans ve havacılık testleri ile uçuş emniyeti ve sertifikasyon gibi kritik mühendislik alanlarında uzman ve deneyimli profesyonellerden oluşuyor. Toplam tecrübesi 100 yılı aşkın havacılık uzmanlığına sahip mühendislik ekibi, 20’nin üzerinde ulusal ve uluslararası savunma ve havacılık projesinde yer almış olmanın getirdiği derin bir bilgi birikimi ve deneyime sahip.

Aeros’un ana iş odağında ise hava araçları için ekipman ve sistem geliştiren şirketlerle, havacılık alanında ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya yönelik iş birliği yapmak yer alıyor. Aeros’un bu kapsamdaki hizmetleri; ayrıntılı denetimi, işin kapsamına özel eğitimi, şirket içi süreç oluşumunu ve iyileştirmelerini ve hatta proje kapsamında yer alan mühendislik çözümlerinin sağlanması hizmetlerini içeriyor. Bu faaliyetleri kapsamında, iş birliği yapılan kuruma, ihtiyaç duyduğu havacılık kültürünü kazandıran ve havacılığın temel tasarım süreçlerini aşılayan Aeros, müşterilerinin havacılık alanındaki projelerinde, uzmanlığı kapsamındaki mühendislik konularında, stratejik iş ortağı olmayı da hedefliyor. Bu iş ortaklığı kapsamında, kısa sürede ve yüksek kalitede sağladığı çözümlerle de müşterilerine, zaman ve bütçe açısından etkin çözümler sunuyor.

Aeros, sektöre katkısını, havacılık kültürünün teknolojik KOBİ’lerde yaygınlaşmasını sağlamak olarak ortaya koymuş durumda. Bu doğrultuda da sahip olduğu mühendislik ve havacılık projeleri tecrübesi sayesinde, hem askeri hem de sivil hava araçlarına yönelik olarak kullanıcının ihtiyaç duyduğu gereksinimler için, tasarım çözümü oluşturma hedefi ile çalışmalarına ve kendini geliştirmeye devam ediyor.

Kesişen Yollar

Unidef, yurt içi projelerinde, şimdiye kadar, hem kendi birikimi hem de son kullanıcının tecrübesi ve yönlendirmeleri ile proje gereksinimlerinin yanı sıra havacılık gereksinimlerini de karşılayan çözümleri ortaya koydu. Firmanın önümüzdeki dönem hedefleri arasında; daha farklı silah sistemlerini, daha geniş bir platform kümesine entegre etmek ve bu çalışmalarının, ihracat ağırlıklı olması yer alıyor. Bu hedefler ise silah entegrasyonu konusunda yeni bir yaklaşım gerektiriyor.

Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter, firmanın hedefleri ve önündeki yeni yol ile ilgili şunları söylüyor: “Unidef, her zaman son kullanıcıya en iyi çözümü, anahtar teslim olarak vermeyi hedefliyor. Dolayısı ile yaptığımız silah entegrasyonunu tasarladıktan sonra, hava platformuna uygulayıp, ‘Uçuşa elverişlilik ve platform kalifikasyonu süreçlerini de siz tamamlayın!’ deme lüksümüz yok. Yurt dışında, ilgili sivil ya da askeri havacılık otoriteleri ile çalışabilecek bir noktaya ulaşmamız gerekiyor.”

Aeros Kurucu Ortağı Serdar Çora

Unidef ve Aeros’un yolları da işte bu noktada kesişiyor. Aeros, havacılık alanında ihtiyaç duyulan desteği sağlama vizyonu uyarınca, havacılık ile ilgili eğitimler de veriyor. Bu eğitimlerde, katılımcılara, çözümlerini, evrensel havacılık süreçlerine uygun ve sertifikasyon gereklerini sağlayacak bir şekilde geliştirmelerini kolaylaştıracak bilgi ve tecrübeyi aktarıyor.

Aeros Kurucu Ortağı Serdar Çora, bu eğitimlerle ilgili şunları söylüyor: “Aeros olarak ana odağımızda, bir tasarım ofisi olarak, hava araçları üzerinde gerçekleştirilecek mühendislik faaliyetlerini içeren projeler bulunuyor. Eğitim vermeyi ve şirket süreçlerinin havacılığa uygun hale getirilmesi çalışmalarını ise bu projelerin önünü açan bir tanışma ve beraber yola çıkma aracı olarak görüyoruz. Ekibimizin havacılık ve mühendislik tecrübesi de eğitimlerimizi, doğrudan uygulamaya dönük olarak verebilmemizi sağlıyor.”

Eğitim, Başarıyla Tamamlandı

Aeros, Unidef için, hava aracı sistemlerinin tasarım, test ve sertifikasyon süreçlerini konu alan, 24 tam günlük ve yaklaşık 3.500 yansı, 4 örnek durum (case study) incelemesi, test enstrümantasyonu demosu ve uçak başı uygulamalı eğitimi de içeren, kapsamlı bir eğitim programı kurguladı. Çora, bu süreci, şöyle özetliyor: “Unidef, geçmiş projelerinden gelen birikimle, neye ihtiyacı olduğunu ve gelecek hedeflerini, ana hatları ile tarif etti. Biz de hem tecrübemizi hem de sektör firmalarının iç dinamikleri ile ilgili bilgimizi kullanarak, tam da Unidef’in ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara özel hazırlanmış bir eğitim süreci kurguladık.”

Aeros’un, Unidef için özel olarak hazırladığı bu eğitim, Temmuz ayında, başarıyla tamamlandı ve sürecin sonunda, eğitim kapsamında öğrenilenlerin, sanal bir proje üzerinde gösterildiği, 4 günlük bir çalıştay gerçekleştirildi. Eğitime, Unidef personelinin yanı sıra Unidef’in ortağı Samsun Yurt Savunma ve Unidef’in iştiraki UNIROBOTICS firmalarından yetkililer de katıldı. Kurter, aldıkları eğitimi, şöyle değerlendiriyor: “Aeros’tan aldığımız eğitim ve bilgi aktarımı, bizi önemli bir noktaya taşıdı ve kesinlikle beklentilerimizi karşıladı. Şu anda, gelecek planlarımızı çok daha net bir görüşle yapabiliyoruz.”

İş Birliği, İhracat Hedefiyle Devam Edecek

Unidef ile Aeros arasındaki iş birliğinin, bu eğitimin ardından, artarak devam etmesi planlanıyor. Havacılık kültürü kapsamında birbirini bütünleyen şirketler haline gelen Unidef ve Aeros, önümüzdeki dönemde, farklı projelerde, birbirilerini tamamlayan paydaşlar olarak rol almayı hedefliyor. Bu kapsamda, Unidef, aldığı işlerde, Aeros’un tasarım ofisi niteliğinden yararlanmayı öngörüyor. Aeros ise kendi projelerinde, yük entegrasyonu kabiliyetleri gerektiren işler için, Unidef’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Her iki durumda da iş yapış kültürleri konusunda ortak bir anlayışla hareket eden iki firmanın, fikirden çözüme çok hızlı bir şekilde ilerlemesi bekleniyor.

Aeros Genel Müdürü Verda Çora, Unidef Kurucu Ortağı Cem Kurter’e, eğitim programının anısına bir plaket hediye etti.

Teknolojik KOBİ’lerin Önü Açılacak

Kurter, Aeros ile iş birliklerinin, sektör için çok önemli olduğunu vurguluyor: “Bu iş birliği, sertifikasyona konu olan havacılık projelerini üstlenebilme kabiliyetinin, Türk savunma ve havacılık sektörünün tabanına yayılması için tarihi bir adım oldu. İlkleri başarmak zordur. Unidef ve Aeros olarak, ilk adımı bizler attık. Sonrasının, çok hızlı geleceğini düşünüyorum. Birlikte hareket etmeyi sürdürdükçe, daha da güçlüyüz, güçleneceğiz. Önümüzdeki fırsatlar, bizleri heyecanlandırıyor.”

Çora da bu iş birliğinin, sektördeki teknolojik KOBİ’lere havacılığı aşılama girişimlerinin güzel bir örneği olduğunu belirtiyor: “Aeros olarak, tam da yapmak istediğimiz şeyin ilk örneğini, Unidef ile başardık. Sektörün önde gelen teknolojik KOBİ’lerinden Unidef ile artık aynı dili konuşuyoruz ve aynı anlayışa sahibiz. Sektörde, havacılık kültürüne sahip ve akıl teriyle iş yapan firmaların sayısını arttırarak daha kuvvetli bir takım oluşturabileceğimize ve sektör için, hem yurt dışında hem yurt içinde, önemli bir iş hacmi yaratabileceğimize inancımız tam.”

Unidef ve Aeros arasındaki iş birliğinin bundan sonrası, Unidef’in, özellikle ihracat pazarlarında ihtiyaç duyacağı, havacılık ve sertifikasyon süreçlerinin oluşturulmasının yanı sıra farklı projelerde ve farklı alanlarda iş birliği çalışmaları ile devam edecek.

Askeri Hava Araçları, Sivil Araçlar Kadar Emniyetli Olmalı

Hava araçları ve alt sistemlerinin, yüksek emniyet seviyelerine sahip olmaları gerekir. Bu konu, sivil havacılıkta daha önemliymiş gibi gözükse de aslında askeri havacılıktaki emniyet gereksinimleri de sivil havacılıktan çok farklı değil. Tarihte, bu konuda ağır bedellerin ödendiği, birçok örnek yer alıyor. Bunların en yakın tarihlilerden biri, 2 Eylül 2006’da, Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerinin Nimrod Deniz Karakol Uçağı’nın, Afganistan üzerinde infilak etmesi. Bu olayın ardından, Birleşik Krallık’ın, Askeri Havacılık Otoritesi’ni (Military Aviation Authority / MAA) kurmuş olması, konuya verilen önemin önde gelen örnekleri arasında yer alıyor.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.