Ana Sayfa Özel SayılarIDEF 2023 OZEL SAYILAR UNIROBOTICS’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ömür BAÇ:

UNIROBOTICS’in Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ömür BAÇ:

“UNIROBOTICS’i, silah kuleleri alanında hem deniz hem de kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğine inanıyoruz.”

Oldukça genç bir UNIDEF iştiraki olan UNIROBOTICS, üstlendiği projelerdeki başarısı ve faaliyet gösterdiği alanlarda kurduğu teknolojik hakimiyet ve ürün geliştirme kurgusuyla dikkat çekiyor. TRAKON TARGAN uzaktan komutalı stabilize silah istasyonu, UNIROBOTICS’in kısa süre içerisinde kaydettiği büyük gelişmeyi ortaya koyan güzel bir örnek.

MSI Dergisi: Ömür Bey, sizinle silah kuleleri alanında yaptığınız çalışmaları; özellikle de TARGAN’ı konuşacağız. TARGAN’a geçmeden önce, okurlarımız için kısaca UNIROBOTICS firmasını tanıtır mısınız?

Ömür BAÇ: UNIROBOTICS, Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) bir iştirakidir. SYS, CANiK markası altında tasarladığı ve ürettiği ateşli silahlarla global bir oyuncu haline gelirken dünya genelinde silah sistemlerine yönelik giderek artan özel ihtiyaçlara da duyarsız kalamazdı. UNIROBOTICS işte bu ihtiyaçlara cevap verebilmek hedefi doğrultusunda; elektromekanik, gömülü sistemler ve mekatronik alanlarında teknolojik katma değeri yüksek ürünler ve sistemler ortaya koymak için kuruldu.

Bu ana hedefe uygun olarak da UNIROBOTICS’in ilk projelerinden biri, hafif silahların akıllandırılması oldu. Ayrıca silah sistemi entegrasyon çalışmalarımız kapsamında, aktif dengeleyicili silah kaideleri; kara, deniz ve hava platformları için uzaktan kontrollü silah sistemleri ve silah yönetim sistemleri geliştirilmesi de UNIROBOTICS’in odaklandığı bir diğer iş alanıydı.

Doğu ve batı menşeli farklı ağır makineli tüfeklerle de kullanılabilen UNIROBOTICS UKSS’leri, farklı standartları benimseyen silahlı kuvvetlere de son derece modern ve maliyet-etkin bir çözüm alternatifi sağlıyor

MSI Dergisi: TARGAN’ı geliştirmeye nasıl başladınız?

Ömür BAÇ: Türk Deniz Kuvvetleri için ASFAT A.Ş. ana yükleniciliğinde inşa edilen Açık Deniz Karakol Gemilerinde kullanılacak uzaktan komutalı stabilize silah istasyonlarını tasarlama görevi, HAVELSAN’ın alt yüklenicisi olarak, 1 Ekim 2021’de bize verildi. Böylece 12,7 mm’lik CANiK M2 ağır makinalı tüfeğinin kullanılacağı TARGAN uzaktan komutalı stabilize silah istasyonunun elektro-optik sistemleri, motorları, yazılımı ve diğer tüm alt bileşenlerinin yurt içinde ve özgün olarak geliştirilmesi, önceliğimiz oldu.

TRAKON, Namlu koruma kapağı takılı halde, yeni ve yoğun bir test gününe daha hazırlanıyor

UNIROBOTICS, Kısa Sürede Etkin Sonuçlar Üretebiliyor

MSI Dergisi: TARGAN’ı geliştirme sürecinde hangi aşamadasınız?

Ömür BAÇ: Tasarım çalışmalarını tamamladığımız üründe, üretim ve kalifikasyon sürecine geçtiğimizi söyleyebilirim. Şu anda biri prototip, 2 adet de seri üretim konfigürasyonunda olmak üzere tamamlanmış 3 TARGAN silah kulemiz var. Bu kulelerin, atışlı testler başta olmak üzere kalifikasyonu için gerekli tüm süreçler, planlandığı şekilde ve başarıyla yürüyor. Bu sürecin devamında da Deniz Kuvvetlerine teslimat ve deniz testleri başlayacak. Bu testlerden sonra da TARGAN’ı, tamamen kendi imkânlarımızla geliştirmiş, en yüksek yerlilik oranıyla üretmiş ve milli bir platform üzerinde Deniz Kuvvetlerimizin hizmetine sunmuş olacağız.

TARGAN, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanan bir sistem ve bu tanım başlı başına önem taşıyor. Açık Deniz Karakol Gemisine yakın savunma sağlama görevi, bir silah kulesi geliştirebilmek için gereken temel mühendislik becerilerinin haricinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı disiplininden gelen farklı sistemlerle de uyumlu çalışmayı gerektiriyor. Burada iş, sadece deniz şartlarından kaynaklı korozyona karşı dayanıklı bir mekanik ve elektronik sistem tasarlamakla bitmiyor. Gemi savaş yönetim sistemiyle tam uyumlu bir çalışmayı, elektromanyetik uyumluluğu ve radar ekosunu asgari seviyeye indirme gerekliliğini de içeren, en üst seviyede ve multidisipliner bir çalışma yürütmemiz gerektiği anlamına geliyordu. Bu nedenle TARGAN projesinde ilk aşamayı oldukça geniş tuttuk uzun bir araştırma ve hazırlık süreci yaşadık.

UNIROBOTICS UKSS’leri, modern savaş alanlarında sıkça gördüğümüz dron tehditlerine karşı koyma hususunda da son derece başarılı ve hesaplı bir çözüm oluşturuyor.

UNIROBOTICS olarak, sistemlerimizin tamamını kendi içimizde geliştirmek ve ürünleştirmek hedefine sahibiz. Bu nedenle de birçok geliştirme sürecini, paralel bir şekilde ve aynı anda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Örneğin, elektro-optik sistemlerle ilgili birimimiz, kullanılacak sistemin alt sistemleri ve alt yazılımlarıyla beraber ilerliyor. Mekanik tasarım işini yaparken bu mekaniği kontrol edecek donanımlar, elektronik kart tasarımına kadar kendi içimizde gerçekleştiriliyor. Bu donanımı kontrol edecek yazılımlar, donanımları birbirine ve kullanıcılara bağlayacak yazılımlar da paralel olarak geliştiriliyor, sınanıyor, rafine ediliyor.

Projenin şu anda en güzel aşamasındayız. Çünkü, tasarladığımız ürünü çalışırken görüyor, heyecan duyuyoruz. Fakat aynı zamanda da en zor aşamasındayız. Çünkü, sadece sistemin bütününü değil, tüm alt bileşenlerini de teker teker test ediyor, ürünü kalifiye ediyoruz. Kalifikasyondan sonra da Deniz Kuvvetleri tarafından icra edilecek uzun kabul testleri süreci başlayacak.

Savunma ve Havacılık Sanayisinde Ekosistemin Bir Paydaşı Olmak Önem Taşıyor

MSI Dergisi: 1 Ekim 2021’de HAVELSAN ile kontrat imzalamanızın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçti. UNIROBOTICS’in Mayıs 2020’de kurulduğunu da göz önünde bulundurursak bu kadar kısa bir süre zarfında bu noktaya gelmeyi nasıl başardınız?

Ömür BAÇ: Yeni kurulan bir şirket olsak da yalnız değildik. Öncelikle işin mekanik üretim tarafında SYS vardı. Sadece ateşli silahlar alanındaki tecrübesiyle değil, daha önce de birçok savunma ve havacılık sanayisi firmasına hassas işlenmiş parçalar vererek elde ettiği tecrübeyi, tamamen kullanımımıza açtı. Bu sayede UNIROBOTICS ekibi, sadece mekanik tasarımları optimize etme noktasında değil, seri üretime uygun hazırlık süreçleri konusunda da büyük bir bilgi birikiminden faydalanma şansına sahip oldu.

SYS sadece kalifiye personelini değil, sürekli çalışır halde olan birçok üretim tezgahını da bizim projemize atadı. Bu sayede UNIROBOTICS, kullanacağı CANiK M2 QCB ağır makineli tüfeğini üreten tezgahlardan çıkmış bir silah kulesini üretme ayrıcalığına sahip oldu.

Ayrıca şunu da vurgulamak gerekir: SYS’nin altyapısını bize tamamen açmasıyla, ki bunda satın alma da var, kalite de var, malzeme testi de var, üretim de var, hatta sevk de var; bu kadar hızlı ve etkin sonuçlar üretebilen bir firma haline geldik. 25 yıllık bir tecrübeyi gördük ve kurumsal genetik kodlarımızın önemli bir kısmını da bu tecrübeden sentezledik.

Kurumsal altyapı ve proje yönetimi hususunda UNIROBOTICS’e kattıkları artı değerler adına, sadece SYS’ye değil, HAVELSAN ve UNIDEF’e de teşekkür etmemiz gerekir.

Ayrıca, geliştirdikleri alt sistemlerle projede bizi destekleyen çok sayıda paydaşımızın da katkıları sayesinde bu kadar kısa sürede TARGAN gibi bir silah kulesini ortaya çıkarabildik. Türk savunma ve havacılık sanayisinin ürün sahibi teknolojik KOBİ’leri olmasa işimizin çok daha zor olacağını vurgulamam gerekiyor.

UNIROBOTICS, TARGAN ve TRAKON’un test ve kalifikasyon süreçlerine, hız kesmeden devam ediyor

HAVELSAN ile Çalışmak, Bilgi ve Tecrübe Denizine Açılmak Gibi

MSI Dergisi: HAVELSAN ile çalışmak size neler kazandırdı?

Ömür BAÇ: HAVELSAN, öncelikle ülkemizin en köklü ve tecrübeli firmalarından biri olarak gerek yazılım konusunda gerek proje yönetimi hususunda büyük bir bilgi birikimine sahip. Fakat bu birikimin gerçek derinliğini birlikte çalışmaya başladıktan sonra anladık. HAVELSAN ile standart iş protokollerini imzaladıktan sonra, gerçekten kendimizi bir ailenin parçası gibi hissetmeye başladık.

Evet, HAVELSAN hem iş ortağımız hem de müşterimiz. TARGAN’ı, ADVENT Savaş Yönetim Sistemiyle kusursuz çalışacak biçimde HAVELSAN’a teslim etmek üzere geliştiriyoruz. Fakat bu süreçte, HAVELSAN’ın bir ekosistem yaratmak ve paydaşlarıyla birlikte büyümeyi ne kadar ciddiye aldığını da gördük. Ayrıca sürekli projenin ilerleme aşamaları hakkında rapor verdiğimiz, ADVENT entegrasyonu hususunda ortak mesai sarf ettiğimiz HAVELSAN’ın, çıkardığımız işten de iş birliğimizden de memnun olduğunu düşünüyoruz.

UNIROBOTICS’in TRAKON TARGAN uzaktan komutalı stabilize silah istasyonu, 12,7 mm’lik CANiK M2 QCB ağır makinalı tüfeği ile ideal bir ikili oluşturuyor

UNIROBOTICS’i Parlak Bir Gelecek Bekliyor

MSI Dergisi: UNIROBOTICS, silah kuleleri alanındaki faaliyetlerinde yakın gelecek için neler planlıyor?

Ömür BAÇ: Öncelikle elimizde 2 adet açık deniz karakol gemilerinde kullanılacak toplam 4 adet TARGAN için kesin sipariş bulunuyor. Proje kapsamı, opsiyonlarla birlikte artabilir. Bu durumda teslim edilecek TARGAN sayısı da artacaktır. Ayrıca geliştirdiğimiz silah kulelerinin kullanılma potansiyeli bulunan birçok yerli ve yabancı askeri proje de bulunuyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağındayız ve bu da bilgisayar ortamında yapılan tasarımların çok daha hızlı bir şekilde türevlendirilmesine, farklı iterasyonların denenmesine imkân tanıyor. Bu kapsamda benzerlerinin çok üstünde isterlere sahip olan bir silah kulesiyle işe başlamanın avantajlarını kullandık ve kara platformları için TRAKON kule ailesini geliştirdik. HAVELSAN’ın küçük sınıftaki insansız kara aracı (İKA) BARKAN’da 7,62, 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen TRAKON Lite; orta sınıf İKA’sı KAPGAN’da ise 30 mm top taşıyan TRAKON 30 kulesini çalışıyoruz. Dünyada İKA’ların sürekli genişleyen bir kullanım alanı bulunuyor ve HAVELSAN ile birlikte Dijital Birlikler Konsepti’ne katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz.

Talep olması durumunda, 30×113 mm top ile teçhiz edilmiş bir TARGAN kulesini de kolaylıkla üretebiliriz. Dolayısıyla UNIROBOTICS’i, silah kuleleri alanında hem deniz hem de kara platformlarında parlak bir geleceğin beklediğini düşünüyoruz.

UNIROBOTICS Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ömür BAÇ’a, zaman ayırıp sorularımızı cevaplandırdığı ve verdiği bilgiler için okuyucularımız adına teşekkür ediyoruz.

Loading

İlgili İçerikler

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyoruz, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Kabul Et Detaylı bilgi almak için tıklayın.